Świat Nauki

Prof. dr hab. Teresa Majewska                                                                                                                      Olsztyn,dnia 5. czerwca 2014 r.
Katedra Drobiarstwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Olsztyn                                                                                                                  

                                                                                                                                                  Kancelaria Patentowa   J. Gołębniakowie
                                                                                                                                                  ul. Partyzancka 7
                                                                                                                                                  61-497 Poznań

Opinia

dotycząca węgla wierzbowego z plantacji Pana Romana Bartkowiaka zam. w Wolkowie gmina Kamieniec Poznański w woj. Wielkopolskim 

W odpowiedzi na skierowane do mnie pytania dotyczące porównania węgla drzewnego z dużych drzew liściastych i węgla wierzbowego informuję, że zastosowaniem węgla drzewnego w żywieniu drobiu zajmuję się od 1995 roku. Stosowałam dodatek węgla drzewnego z dużych drzew liściastych, w ilości 0,3% tj. 3 kg na tonę paszy, w żywieniu indyków rzeźnych, kurcząt brojlerów i kur nieśnych. Był to komercyjny węgiel grillowy, który rozdrabniałam na drobne kawałki o różnej wielkości. Wyniki były zazwyczaj bardzo korzystne. Zwiększała się masa ciała ptaków max, do 5-6%, zwiększała się przeżywalność, oraz jakość jaj. Wyniki te przedstawiłam w osobnych opracowaniach, przekazanych Panu Romanowi Bartkowiakowi oraz zamieściłam w mojej książce pt. „Drobiarstwo niekonwencjonalnie”, wydanej w 2006 roku.
Zdarzały się również niepowodzenia (tych wyników nie publikowałam) i to przypisywałam złej jakości zakupionego przeze mnie przypadkowego komercyjnego węgla grillowego.
W 2011 roku wykonałam doświadczenie porównawcze komercyjnego grillowego węgla drzewnego z dużych drzew liściastych i węgla wierzbowego dostarczonego mi przez Pana Romana Bartkowiaka. Oba te węgle rozdrabiałam w młynku przemysłowym na jednakowej wielkości kawałki, tak, że miały postać pudru. Uzyskane wyniki zamieściłam w tabeli 1

Tabela 1. Wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów

Wyszczególnienie Grupy

SEM Wartość P
I
Kontrolna
II
węgiel drzewny
III
węgiel
wierzbowy
Masa ciała          
2 tyg. 0,325 0,321  0,335  0,004  0,300
% 100,00 98,9  103,2    
5 tyg. 1,919 1,947  1,943  0,013  0,395
% 100,00 101,5  101,3    
FCR, kg/kg 1,669 1,650  1,667  0,009  0,568
% 100,00 98,86  99,88    
Śmiertelność,% 2,3 3,17  0,79    

Ptaki otrzymujące dodatki węgla zarówno z dużych drzew liściastych, jak i węgla wierzbowego uzyskały wyższe końcowe masy ciała w stosunku do kurcząt grupy kontrolnej o 1,5 (węgiel drzewny z dużych drzew) i 1,3% (węgiel wierzbowy) i w obu przypadkach lepiej wykorzystywały paszę o około 1,1%. Dodatek węgla wierzbowego spowodował zmniejszenie śmiertelności prawie 3-krotnie w stosunku do grupy kontrolnej i prawie 4-krotnie w stosunku do grupy żywionej z dodatkiem węgla grillowego. Świadczy to o złej jakości przypadkowo zakupionego węgla drzewnego grillowego, który może być np. wzbogacany jakimiś substancjami powodującymi lepsze palenie. Jest to też dowód na to, że stosowanie takiego węgla drzewnego grillowego niesie niebezpieczeństwo.

Z tego powodu bardzo popieram inicjatywę Pana Romana Bartkowiaka aby na polskim rynku paszowym pojawił się węgiel wierzbowy, produkowany z drzewa o unikalnych właściwościach leczniczych znanych i cenionych od pokoleń. Wierzba ta pochodziłby z uprawy ekologicznej potwierdzonej certyfikatem. Węgiel drzewny z wierzby uprawianej ekologicznie dawał by gwarancje bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.

Węgiel, tlen i wodór to pierwiastki biogenne. Są niezbędne do życia. Atomy węgla są niezbędne do syntezy białek, węglowodanów, kwasów tłuszczowych, witamin itp. W ciele człowieka ważącego około 70 kg, czysty węgiel stanowi aż około 13 kg. Taka ilość węgla w połączeniu z jego różnorodnością stawia węgiel jako chemiczną podstawę życia każdego żywego organizmu. Węgiel drzewny podawany w paszy, to wspaniały dodatek paszowy dla zwierząt, bowiem dostarcza nie tylko tego najważniejszego pierwiastka i to w postaci organicznej, nietoksycznej ale ze względu na swoją porowatą strukturę ma ogromną powierzchnię chłonną. Ma ogromne właściwości adhezyjne tj, detoksykacyjne, pochłaniające wszelkie toksyny zawarte np. w paszy lub bakteryjne powstałe w procesie trawienia. Węgiel drzewny wstrzymuje biegunkę !

Przez wiele lat prowadziłam szeroka działalność popularyzatorska znaczenia węgla drzewnego w produkcji zwierzęcej a w szczególności w produkcji drobiarskiej, gdzie może on zastąpić żwirek krzemowy. Żwirek krzemowy, podobnie jak węgiel drzewny nie rozpuszczają się w kwasach i zasadach ale w środowisku kwaśnym żołądka mięśniowego, w czasie tarcia z pasza z nierozpuszczalnego żwirku krzemowego uwalniane są jony krzemianowe, które tworzą nieorganiczne kwasy krzemianowe , występujące w postaci żelu o dużej powierzchni chłonnej. Żel kwasu krzemowego posiada właściwości bakteriobójcze, gojące i tak jak węgiel detoksykujące. Ptaki wykazują silne atawistycznie łaknienie żwirku krzemowego, ale podawanie jego jest w intensywnej produkcji trudne technicznie, bowiem jest ciężki i ulega sedymentacji. W intensywnej produkcji może wiec go zastąpić węgiel drzewny, który jest lekki i nie ulega sedymentacji. Te dwa pierwiastki węgiel i krzem, należą do tej samej grupy pierwiastków i w tablicy Mendelejewa leżą obok siebie. W przyrodzie znane są tylko dwa tak silne naturalne detoksykanty: węgiel drzewny i żel kwasu krzemowego.

Polscy hodowcy zwierząt gospodarskich , a w szczególności producenci drobiu, rozumieją działanie węgla drzewnego, chcą go stosować ale muszą mieć możliwość jego nabycia z pewnego źródła, zapewniającego bezpieczeństwo jego zastosowania. W obecnej sytuacji intensywnej chemizacji rolnictwa, można uznać, że węgiel drzewny jest dodatkiem paszowym XXI wieku ! Warunek jest jednak taki, że sam musi być czysty chemicznie i nietoksyczny ! Wydaje się, że właściwości te, może spełniać właśnie węgiel wierzbowy, z drzewa wierzby uprawianej ekologicznie!

Niniejszym zaświadczam, że jestem przekonana o wyższości węgla wierzbowego nad węglem drzewnym z dużych drzew liściastych ponieważ:

  • Wierzba jest drzewem leczniczym. Najcenniejszym jej składnikiem są glikozydy, w tym glikozyd salicylowy. Związki salicylowe działają przeciwzapalnie, i przeciwreumatycznie Poprawiają krążenie krwi, diureazę, przyspieszają wydalanie toksyn i zbędnych metabolitów w tym kwasu moczowego. Przyspieszają usuwanie obrzęków. Składniki kory wzmagają wydzielanie żółci przez co również przyczyniają się do wspomagania detoksykacji (Różański, 2006 i 2007).

  • Wierzba jest drzewem szybko rosnącym, uprawiane na dużych plantacjach, odnawialnych co 3-4 lata,

  • Wierzba rośnie szybko więc jest to drewno miękkie.

W przypadku węgla pozyskiwanego z plantacji Pana Romana Bartowiaka jest to wierzba jednolitej, certyfikowanej plantacji ekologicznej.
Według badań przeprowadzonych w Instytucie Chemicznej Technologii Drewna na UP w Poznaniu poziom czystego węgla w komercyjnym węglu grillowym z dużych drzew liściastych wynosił średnio - 82,73%, natomiast w węglu wierzbowym pozyskanym z plantacji pana Romana Bartkowiaka był wyższy i wynosił - 83,42%.
W przeprowadzonych przeze mnie spaleniu próbek obu tych węgli w piecu muflowym w temp. 600oC, stwierdziłam węglu grillowym 5.2% popiołu surowego, a węglu wierzbowym 4,07% popiołu, co świadczy, że w węglu wierzbowym było mniej zanieczyszczeń oraz więcej czystego aktywnego węgla.

Podsumowując stwierdzam, że zaistnienie na rynku paszowym w Polsce, węgla wierzbowego, z drzewa o unikalnych właściwościach leczniczych, o znanym pochodzeniu, z certyfikowanej uprawy ekologicznej Pana Romana Bartkowiaka, byłoby wielkim wydarzeniem. Mięso, mleko i jaja, zwierząt utrzymywanych w intensywnej produkcji ale żywionych paszą z dodatkiem węgla wierzbowego miała by cechy produkcji proekologicznej. Byłby to wielki atut jakościowy dla polskiej żywności.

Poprawienie wyników produkcyjnych zwierząt utrzymywanych w intensywnej wielkotowarowej produkcji ( masy ciała, wykorzystania paszy czy ich przeżywalności o 1-2 %) to w dzisiejszych czasach wynik bardzo interesujący ekonomicznie.

Różański H., Dawne i współczesne środki naturalne. Leki w Polsce. cz. I 12:67-77, cz. II 2007: 67-84. 

Kontakt

    Wolkowo 13 , 64-060 Wolkowo
                    Prezes Roman Bartkowiak

     biuro@ekorolna.pl

   +48 513 145 067